Exposición / Exhibition

A exposición de 6MPasos afronta os 7 meses da viaxe dunha maneira reflexiva. Tendo en conta que toda a viaxe se trasmitiu en tempo real a través das redes sociais, non se busca sinxelamente un traslado do formato dixital ao físico.A montaxe, usando fotos de gran tamaño, obxectos reais, texto, video, son e mapas, busca ofrecer unha ollada máis meditada sobre os acontecementos e as sensacións que xurdiron no camiño.

A exposición inclúe tanto material inédito como pezas que xa se foron publicando na Rede durante ocamiño. O espectador, tanto o que seguiu o proxecto no seu momento como o que se atopa con el porprimeira vez, poderá gozar dunha selección de paisaxes e momentos desta aventura que non buscan tanto narrar a viaxe dun xeito liñal, senón reflectir as experiencias e as sensacións que unha aventura como esta implica.

A exposición incluirá catro formatos diferentes: grandes copias fotográficas, pequenas imaxes,obxectos e proxeccións.

Exposición 6MPasos


La exposición de 6MPasos afronta los 7 meses del viaje de una manera reflexiva. Teniendo en cuenta que todo el viaje se trasmitió en tiempo real a través de las redes sociales, no se busca simplemente un traducción del formato digital al físico. El montaje, usando fotos de gran tamaño, objetos reales, texto, vídeo, sonido y mapas, busca ofrecer una ojeada más meditada sobre los acontecimientos y las sensaciones que surgieron en elcamino.

La exposición incluye tanto material inédito como piezas que ya se fueron publicando en la Red durante el camino. El espectador, tanto el que siguió el proyecto en su momento, como el que se encuentra con el por primera vez, podrá disfrutar de una selección de paisajes y momentos de esta aventura que no buscan tanto narrar el viaje de una manera lineal, si no reflejar las experiencias y sensaciones que una aventura como esta implica.

Exposición 6MPasos


The exhibition offers a reflexive glance over the seven month experience. The trip was broadcasted through the Internet in real time, so the exhibition aims at providing a thoughtful view using big size pictures, real objects, text, video, sound and maps.

The material shown includes both published and unpublished material. Our audience, those who followed the trip but also newcomers, will enjoy a selection of landscapes and moments. Our goal is not to show the trip on a lineal way, but to offer the experiences and feelings an adventure like this involves.

Exposición 6MPasos